Filter by

Hawaiian Fish Hook w/ Octopus on Stand

Hawaiian Fish Hook w/ Octopus on Stand

He'e (Octopus) Standing Carving

Makana Hut Octopus Standing Carving

Hawaiian Tiki God Kanaloa

Hawaiian Tiki Kanaloa God - Makana Hut

KU | Hawaiian Museum Replica

Tiki Ku 20" - Makana Hut

Kuka'ilimoku | Personal God of Kamehameha 36"

Kuka'ilimoku Tiki | God of Kamehameha 36" - Makana Hut

Authentic Hawaiian Museum Replica Tiki Gods

Ku Tiki God - Makana Hut