Kuka'ilimoku personnel God of Kamehameha

Kuka'ilimoku Tikis - Makana Hut
February 06, 2021

31 Inch Tiki Totems | New Arrivals

31 inch totem - makana hut
January 02, 2021

Hand Made Bamboo Tiki Masks

January 03, 2020

Carved 12 Inch Tiki Totems

Makana Hut Love Tiki
November 14, 2019

Sport Tiki Figures

Lacrosse Tiki
January 12, 2019

Hawaiian Tiki Akua Kai

Walnut Akua Kai Tiki Makana Hut
November 07, 2018